HOME KNJIGOVODSTVENI PROGRAMI DOWNLOAD USLUGE KURSEVI WEB DESIGN KONTAKT
   

 

 

 

 
Proverite zasto nasi
  predavaci imaju
  dugo godina
  sopstvene knjigovod.
  agencije ?
  Dobicete prakticno
  ZNANJE  kao da ste
  radili u najboljoj
  knjigovodstvenoj
  agenciji sa najboljim
  sofverom.
 
NE GUBITE
 
VREME i NOVAC
 
PRONADJITE
 
sve na jednom mestu
 

 

 

 

 

 

 

KURS IZ RACUNOVODSTVA I KNJIGOVODSTVA - VELEPRODAJA VP

Cilj ovog dela je da racunovodja savlada kompletnu veleprodaju. Prolazi se kroz zakonsku regulativu u onoj meri u kojoj je to potrebno za vodjenje veleprodaje. Za ovo gradivo dobija se kompletna zakonska, profesionalna i interna regulativa.

SADRZAJ
 
FUNKCIONALNA DEKOMPOZICIJA VELEPRODAJE NA GLOBALNOM NIVOU KADA SE VODI MAGACION PO NABAVNIM CENAMA
FUNKCIONALNA DEKOMPOZICIJA VELEPRODAJE NA GLOBALNOM NIVOU KADA SE VODI PO PRODAJNIM CENAMA BEZ PDV-A
UVOD
VP KALKULACIJA
VP INTERNA PRENOSNICA - IZ MAGACINA U STOVARISTE
VP INTERNA PRENOSNICA - IZ MAGACINA U MALOPRODAJU
VP RACUN
NEOPHODNI ELEMENTI OTPREMNICE
ROBNA KARTICA
LAGER LISTA
POPIS
METODA NABAVNE PROSECNE CENE, FIFO, LIFO
VP NIVELACIJA
VP POVRACAJ KUPCA
VP POVRACAJ DOBAVLJACU
VP KNJIZNO ODOBRENJE
VP KNJIZNO ZADUZENJE
VP UVOZ
 
 
U nastavku sledi KOMPLETAN sadrzaj RADNOG MATERIJALA (ima ukupno 2 radna materijala - 800 strana sa KOMPLETNOM pripadajucom zakonskom regulativom) ;
 
FUNKCIONALNA DEKOMPOZICIJA VELEPRODAJE NA GLOBALNOM NIVOU KADA SE VODI MAGACION PO NABAVNIM CENAMA 1310 + STOVARISTE 1320 13 strana
FUNKCIONALNA DEKOMPOZICIJA VELEPRODAJE NA GLOBALNOM NIVOU KADA SE VODI PO PRODAJNIM CENAMA BEZ PDV-A 15 strana
UVOD 17 strana
1.1. Evidencija robe u prometu na veliko po nabavnim cenama 17 strana
1.1.1. Evidencija zaliha u robnom knjigovodstvu po metodi FIFO 18 strana
1.1.2. Evidencija zaliha u robnom knjigovodstvu po metodi LIFO 20 strana
1.1.3. Evidencija zaliha u robnom knjigovodstvu po metodi prosecne ponderisane cene 21 strana
1.2. Evidencija zaliha u robnom knjigovodstvu po prodajnoj ceni 22 strana
1.2.1. Utvrdjivanje % prodaje 44 strana
1.2.2. Utvrdjivanje ucesca razlike u ceni u vrednosti zaliha robe 46 strana
1.3. Obracun i knjizenje razlike u ceni u slucaju kada veletrgovac odobrava rabat 52 strana
PRAVILNIK O EVIDENCIJI PROMETA ROBE I USLUGA 65 strana
VODJENJE KNJIGE EVIDENCIJE PROMETA ROBE I USLUGA U SLUCAJU KORISCENJA DVA MAGACINA 71 strana
OBAVEZA PREDUZECA I PREDUZETNIKA DA VODE EVIDENCIJU O PRIMLJENOJ I PRODATOJ ROBI 72 strana
OBAVEZA VODJENJA KNJIGE EVIDENCIJE PROMETA I USLUGA PO VELEPRODAJNIM CENAMA 73 strana
VP KALKULACIJA 75 strana
VP INTERNA PRENOSNICA - IZ MAGACINA U STOVARISTE 92 strana
VP INTERNA PRENOSNICA - IZ MAGACINA U MALOPRODAJU 110 strana
VP RACUN 114 strana
OTPREMNICA - NEOPHODNI ELEMENTI OTPREMNICE 118 strana
RABAT (extra) 120 strana
OBRACUN I KNJIŽENJE RAZLIKE U CENI U SLUCAJU KADA VELETRGOVAC ODOBRAVA RABAT 120 strana
RACUNOVODSTVENO OBUHVATANJE DAVANJA FINANSIJSKOG RABATA 125 strana
RAZLIKA U CENI – KNJIZENJE U DVOJNOM (extra) 128 strana
ROBNA KARTICA 134 strana
LAGER LISTA 135 strana
POPIS 137 strana
UREDBA O KOLICINI RASHODA (KALO, RASTUR, KVAR I LOM) NA KOJI SE NE PLACA POREZ NA DODATU VREDNOST 151 strana
PRAVILNIK O SADRZINI POPISNIH LISTA I NACINU UTVRDJIVANJA IZNOSA OSTVARENOG ODBITKA PRETHODNOG POREZA 157 strana
METODA NABAVNE PROSECNE CENE 161 strana
VP NIVELACIJA 163 strana
VP POVRACAJ KUPCA 165 strana
VP POVRACAJ DOBAVLJACU 172 strana
VP KNJIZNO ODOBRENJE 178 strana
VP KNJIZNO ZADUZENJE 181 strana
VP UVOZ 182 strana
ZAKON O TRGOVINI I – definicije, pojmovi, glavna objasnjenja 182 strana
ZAKON O TRGOVINI II – definicije, pojmovi, glavna objasnjenja 184 strana
MRS 2 – ZALIHE – definicije, pojmovi, glavna objasnjenja 191 strana
CARINSKI ZAKON – definicije, pojmovi, glavna objasnjenja 193 strana
ZAKON O SPOLJNOTRGOVINSKOM POSLOVANJU – definicije, pojmovi, glavna objasnjenja 200 strana
KONTO 130 – OBRACUN NABAVNE VREDNOSTI ROBE 206 strana
DOKUMENT: RACUN INO DOBAVLJACA 208 strana
DOKUMENT: RACUN SPEDITERA 209 strana
DOKUMENT: JCI obrazac 212 strana
Napomene:DOKUMENT: OBRACUN CARINSKOG DUGA 212 strana
DOKUMENT: OBRACUN CARINSKOG DUGA 213 strana
DOKUMENT: VP INO KALKUALCIJA 219 strana
KNJIZENJE VP INO KALKULACIJE U KEPU KNJIGU 225 strana
VP INO KALKULACIJA – KNJIZENJE U KNJIGU PRIMLJENIH RACUNA KPR 226 strana
VP INO KALKULACIJA – KNJIZENJE U KNJIGU ULAZNIH FAKTURA KUF 227 strana
BLOK DIJAGRAM NALOGA RACUNOVODSTVA VP INO KALKULACIJE 230 strana
DOKUMENT: NALOG RACUNOVODSTVA VP INO KALKULACIJE 231 strana
OPSTE UZANSE ZA PROMET ROBOM 233 strana
PROMET ROBA I USLUGA 303 strana
TRGOVINA - EVIDENCIJA PROMETA ROBE i USLUGA 304 strana
PRAVILNIK O EVIDENCIJI PROMETA ROBE I USLUGA 304 strana
PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O EVIDENCIJI PROMETA ROBE I USLUGA 310 strana
PRAVILNIK O EVIDENCIJI PROMETA ROBE I USLUGA 312 strana
NOVINE U EVIDENCIJI O PROMETU ROBE I USLUGA 325 strana
1. Ukidanje trgovacke knjige na malo - Obracsa TK 326 strana
2. Uvodjenje novih evidencija za komisionu prodaju robe nabavljenu od komitenta-fizickog lica 327 strana
3. Trgovci u KEPU i veleprodajne cene vode sa PDV 330
4. Obaveza vodjenja KEPU u maloprodajnim objektima 332
KOMENTAR IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O EVIDENCIJI PROMETA ROBE I USLUGA KOJE SE PRIMENJUJU OD 20. FEBRUARA 2010. GODINE 334
ZLATNA PRAVILA - VOÐENJE EVIDENCIJE O PROMETU ROBE I USLUGA 336
ODGOVORI NA SPORNA PITANJA KOJA SU SE POJAVILA U FAZI PRIMENE IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O EVIDENCIJI PROMETA ROBE I USLUGA OD 1. JANUARA 2010. GODINE 345
VP KALKULACIJA ZA VP MAGACIN - OBVEZNIK NIJE U SISTEMU PDV-a 359
VP KALKULACIJA 18% ZA VP MAGACIN - OBVEZNIK JESTE U SISTEMU PDV-A 379
VP KALKULACIJA 8% ZA VP MAGACIN - OBVEZNIK JESTE U SISTEMU PDV-A 403
VP KALKULACIJA 18% I 8% ZA VP MAGACIN - OBVEZNIK JESTE U SISTEMU PDV-A 427
VP KALKULACIJA ZA STOVARISTE - OBVEZNIK NIJE U SISTEMU PDV-A 454
VP KALKULACIJA ZA STOVARISTE 18% - OBVEZNIK JESTE U SISTEMU PDV-A 475
VP KALKULACIJA ZA STOVARISTE 8% - OBVEZNIK JESTE U SISTEMU PDV-A 501
VP KALKULACIJA ZA STOVARISTE 18% I 8% - OBVEZNIK JESTE U PDV-U 527
VP IZLAZNA PRENOSNICA (VP MAG-VP STO) 556
VP RACUN 18% 561
VP RACUN 8% 595
VP RACUN 18% i 8% 621
VP KONACNI RACUN 18% 652
ROBA U MAGACINU - KONTO 131 672
ROBA U PROMETU NA VELIKO - KONTO 132 687
VP OTPREMNICA 18% - OBVEZNIK JESTE U SISTEMU PDV 708
VP OTPREMNICA - 8% 728
VP OTPREMNICA 18% I 8% 735
VP PRENOSNICA 18% (MAG-STO) 742
VP PRENOSNICA 8% (MAG-STO) 749
VP PRENOSNICA 18% I 8% (MAG-STO) 756
KOMPENZACIJA, ASIGNACIJA, CESIJA, KONSIGNACIJA, PRISTUPANJE DUGU, PREUZIMANJE DUGA, USTUPANJE DUGA, OPRASTANJE DUGA 763
ZASTARELOST 766
Opšte odredbe 766
Opšte pravilo 766
Kad zastarelost pocinje teci 766
Nastupanje zastarelosti 767
Uracunavanje vremena prethodnika 767
Zabrana promene roka zastarelosti 767
Odricanje od zastarelosti 767
Pismeno priznanje i obezbedenje zastarele obaveze 767
Dejstvo ispunjenja zastarele obaveze 767
Poverilac cije je potraživanje obezbedeno 768
Sporedna potraživanja 768
Kad se ne primenjuju pravila o zastarelosti 768
Vreme potrebno za zastarelost 768
Opšti rok zastarelosti 768
Povremena potraživanja 768
Zastarelost samog prava 769
Medusobna potraživanja iz ugovora o prometu robe i usluga 769
Potraživanje zakupnine 769
Potraživanje naknade štete 769
Potraživanje naknade štete prouzrokovane krivicnim delom 770
Jednogodišnji rok zastarelosti 770
Potraživanja utvrdena pred sudom ili drugim nadležnim organima 770
Rokovi zastarelosti kod ugovora o osiguranju 771
Zastoj zastarevanja 771
Potraživanja izmedu odredenih lica 771
Potraživanja odredenih lica 772
Nesavladive prepreke 772
Uticaj uzroka zastoja zastarevanja 772
Potraživanja prema poslovno nesposobnim licima i njihova potraživanja 772
Potraživanja prema licu na odsluženju vojnog roka 773
Prekid zastarevanja 773
Priznanje duga 773
Podizanje tužbe 773
Odustanak, odbacivanje ili odbijanje tužbe 773
Odbacivanje tužbe zbog nenadležnosti 774
Pozivanje dužnika 774
Rok zastarelosti u slucaju prekida 774
Zastarelost u slucaju prenova 775
PRIMER ZASTARELOSTI (EXTRA) 781
IZMIRIVANJE OBAVEZA KOMPENZACIJOM 784
PRIMER 1 785
Postupak za sprovodenje kompenzacije 823
Kompenzacija u slucaju privremene mere poreske uprave 824
Izmirivanje poreske obaveze putem kompenzacije 825
IZMIRIVANJE OBAVEZA ASIGNACIJOM 826
PRIMER 1 827
Prenošenje uputa 891
Knjigovodstvene promene posle izvršene asignacije 892
Isplata zarada i druga placanja asignacijom, u slucaju blokade racuna isplatioca 894
IZVRŠAVANJE OBAVEZA CESIJOM 895
Knjigovodstvene promene posle izvršene cesije 931
KOMISIONA PRODAJA 935
PRIMER 1. 937
PRIMER 2. 999
PRIMER 3. 1025
PRIMER 4. 1057
PRIMER 5. 1077
USLOV ZA PRELAZAK CESIJE U KOMPENZACIJU 1094
PREUZIMANJE - USTUPANJE DUGA 1096
Knjiženje preuzimanja duga 1096
ASIGNACIJA, CESIJA I KONSIGNACIJA 1097
ASIGNACIJA, CESIJA – BLOKADA RACUNA ( extra ) 1099
IZMIRIVANJE OBAVEZA PUTEM KOMPENZACIJE 1101
POSTUPAK ZA SPROVOÐENJE KOMPENZACIJE 1102
UCESNICI U KOMPENZACIJI 1103
NEMOGUCNOST SPROVOÐENJA KOMPENZACIJE U SLUCAJU PRIVREMENE MERE PORESKE UPRAVE 1104
IZMIRIVANJE OBAVEZA PUTEM ASIGNACIJE 1106
PRENOŠENJE UPUTA 1108
ISPLATA ZARADA I DRUGIH PLACANJA PROPISANIH ZAKONOM PUTEM ASIGNACIJE U SLUCAJU BLOKADE RACUNA ISPLATIOCA 1111
IZVRŠAVANJE OBAVEZA PUTEM CESIJE 1116
USLOV ZA PRELAZAK CESIJE U KOMPENZACIJU 1119
PREUZIMANJE - USTUPANJE DUGA 1120

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
maksimalno iskoristite
 
Vase vreme
 
pitajte sve sto zelite
 
predavaci sa vrhunskim
 
znanjem i iskustvom
 
ucite kod proizvodjaca
 
softwera
 
na najboljem i
 
najsavremenijem softveru
 
UCITE OD NAJBOLJIH !!!!
 
 

 

 

 

 
 
DA SE SVE KOCKICE SLOZE!