HOME KNJIGOVODSTVENI PROGRAMI DOWNLOAD USLUGE KURSEVI   WEB DESIGN KONTAKT
   

 

SADRZAJ MULTIMEDIJE
 
CD-024
 

Napomena:

 
 
CD-1 (ovaj CD nema pripadajuci radni materijal kao sto imaju CD-2 i CD-3)
 
1. T024_01_DEO_Osnovna_sredstva
Detaljan opis:
Ovaj CD je za lica koja znaju dvojno knjigovodstvo. Na ovom CD-u je dato sledece: knjizenje nabavke osnovnih sredstava kroz dvojno knjigovodstvo za poreskog obveznika koji je u sistemu PDV-a; zavisni troskovi prilikom nabavke osnovnog sredstva; osnovna sredstva i sitan inventar ; obracun amortizacije: kalkulativna metoda, degresivna metoda i funkcionalna metoda ; podela osnovnih sredstava na grupe ; knjizenje aktivacije osnovnog sredstva, knjizenje amortiacije, pregled i kontrola sintetickih i analitickih kartica ; knjizenje nabavke osnovnog sredstva u knjizi prihoda i rashoda PK-1 ; knjizenje zavisnih troskova nabavke osnovnog sredstva u knjizi prihoda i rashoda PK-1; knjizenje amortizacije osnovnog sredstva u knjizi prihoda i rashoda PK-1; knjizenje nabavke osnovnog sredstva u knjigu primljenih racuna KPR za nabavke dobara i usluga ; knjizenje kroz dvojno prodaje osnovnog sredstva po visoj prodajnoj ceni od sadasnje vrednosti i po nizoj prodajnoj ceni od sadasnje vrednosti ; knjizenje nabavke sitnog inventara kroz dvojno knjigovodstvo ; knjizenje amortizacije sitnog inventara kroz dvojno knjigovodstvo ; knjizenje rashodovanja sitnog inventara kroz dvojno knjigovodstvo ;
 
 
CD-2 (uz ovaj CD ide i pripadajuci radni materijal)
 
 
1. T024_DEO_02_OSNOVNA_SREDSTVA_OSNOVE_2
Opis:
Sredstva i izvori sredstava ; Osnovna podela sredstava ; Evidencija osnovnih sredstava ; Amortizacija i metodi obracuna amortizacije ; Nabavka osnovnih sredstava i zavisni troskovi vezani za osnovna sredstva ; Izgradnja osnovnih sredstava ; Otudjivanje osnovnih sredstava ; Investicione nekretnine ; Knjigovodstvena evidencija o trajnim poslovnim sredstvima (nematerijalna i materijalna ulaganja) ; Promene na osnovnim sredstvima (odluka organa upravljanja o nabavci, zapisnik o prijemu, racun dobavljaca, nalog za knjizenje) ; Povecanje i smanjenje osnovnih sredstava ; Odnos izmedju povecanja, odnosno smanjenja osnovnih sredstava ; Knjigovodstveno obuhvatanje kretanja osnovnih sredstava ;
 
2. T024_DEO_03_OSNOVNA_SREDSTVA_PRIMER_01
Detaljan opis primera:
Pribavljanje zemljišta kupovinom sopstvenim sredstvima.
 
3. T024_DEO_04_OSNOVNA_SREDSTVA_PRIMER_01_ZAKLJUCAK
Detaljan opis primera:
Pribavljanje zemljišta kupovinom sopstvenim sredstvima - zakljuacak.
 
4. T024_DEO_05_OSNOVNA_SREDSTVA_PRIMER_01_ZLATNA_PRAVILA
Detaljan opis primera:
Zlatna pravila knjizenja osnovnih sredstava - izvuceno iz prvog primera (i ostalih)
 
5. T024_DEO_06_OSNOVNA_SREDSTVA_PRIMER_02
Detaljan opis primera:
Pribavljanje višegodišnjih zasada sopstvenim sredstvima
 
6. T024_DEO_07_OSNOVNA_SREDSTVA_PRIMER_03
Detaljan opis primera:
Pribavljanje gradevinskog objekta po osnovu uloga u kapital privrednog društva
 
7. T024_DEO_08_OSNOVNA_SREDSTVA_PRIMER_04
Detaljan opis primera:
Pribavljanje gradevinskog objekta uz državno dodeljivanje
 
8. T024_DEO_09_OSNOVNA_SREDSTVA_PRIMER_05
Detaljan opis primera:
Pribavljanje vec korišcenog gradevinskog objekta kupovinom sopstvenim sredstvima
 
9. T024_DEO_10_OSNOVNA_SREDSTVA_PRIMER_06
Detaljan opis primera:
Izgradnja gradevinskog objekta iz sopstvenih sredstava i kredita banke (bez kapitalizovanja troškova kamate)
 
10. T024_DEO_11_OSNOVNA_SREDSTVA_PRIMER_07
Detaljan opis primera:
Izgradnja gradevinskog objekta iz sopstvenih sredstava i kredita banke (sa kapitalizovanjem troškova kamate)
 
11. T024_DEO_12_OSNOVNA_SREDSTVA_PRIMER_08
Detaljan opis primera:
Zajednicka izgradnja gradevinskog objekta sa drugim investitorom
 
12. T024_DEO_13_OSNOVNA_SREDSTVA_PRIMER_09
Detaljan opis primera:
Pribavljanje gradevinskog objekta izgradnjom u sopstvenoj režiji
 
13. T024_DEO_14_OSNOVNA_SREDSTVA_PRIMER_10
Detaljan opis primera:
Pribavljanje postrojenja ili opreme na poklon
 
14. T024_DEO_15_OSNOVNA_SREDSTVA_PRIMER_11
Detaljan opis primera:
Pribavljanje postrojenja i opreme od osnivaca privrednog društva
 
15. T024_DEO_16_OSNOVNA_SREDSTVA_PRIMER_12
Detaljan opis primera:
Besplatan prijem korišcenog postrojenja, sa preuzimanjem neotplacenog dela kredita
 
16. T024_DEO_17_OSNOVNA_SREDSTVA_PRIMER_13
Detaljan opis primera:
Kupovina nove opreme iz sopstvenih sredstava
 
17. T024_DEO_18_OSNOVNA_SREDSTVA_PRIMER_14
Detaljan opis primera:
Kupovina nove opreme iz sopstvenih sredstava – avansno placanje
 
18. T024_DEO_19_OSNOVNA_SREDSTVA_PRIMER_15
Detaljan opis primera:
Kupovina nove opreme na robni kredit
 
19. T024_DEO_20_OSNOVNA_SREDSTVA_PRIMER_16
Detaljan opis primera:
Kupovina polovne opreme
 
 
CD-3 (uz ovaj CD ide i pripadajuci radni materijal - isti kao i za CD-2)
 
1. T024_DEO_21_OSNOVNA_SREDSTVA_PRIMER_17
Detaljan opis primera:
Pribavljanje osnovnog sredstva proizvodnjom (izradom)
 
2. T024_DEO_22_OSNOVNA_SREDSTVA_PRIMER_18
Detaljan opis primera:
Adaptacija, rekonstrukcija i modernizacija gradevinskog objekta
 
3. T024_DEO_23_OSNOVNA_SREDSTVA_PRIMER_19
Detaljan opis primera:
Adaptacija, rekonstrukcija i modernizacija postrojenja i opreme (povecanje kapaciteta)
 
4. T024_DEO_24_OSNOVNA_SREDSTVA_PRIMER_20
Detaljan opis primera:
Adaptacija, rekonstrukcija i modernizacija postrojenja i opreme (produženje veka korišcenja)
 
5. T024_DEO_25_OSNOVNA_SREDSTVA_PRIMER_21
Detaljan opis primera:
Zamena krupnijeg rezervnog dela
 
6. T024_DEO_26_OSNOVNA_SREDSTVA_PRIMER_22
Detaljan opis primera:
Revalorizacija postrojenja (povecanje sadašnje vrednosti)
 
7. T024_DEO_27_OSNOVNA_SREDSTVA_PRIMER_23
Detaljan opis primera:
Revalorizacija gradevinskog objekta (smanjenje sadašnje vrednosti) – postoji revalorizaciona rezerva
 
8. T024_DEO_28_OSNOVNA_SREDSTVA_PRIMER_24
Detaljan opis primera:
Revalorizacija postrojenja i opreme (smanjenje sadašnje vrednosti) – ne postoji revalorizaciona rezerva
 
9. T024_DEO_29_OSNOVNA_SREDSTVA_PRIMER_25
Detaljan opis primera:
Višak opreme
 
10. T024_DEO_30_OSNOVNA_SREDSTVA_PRIMER_26
Detaljan opis primera:
Amortizacija gradevinskih objekata
 
11. T024_DEO_31_OSNOVNA_SREDSTVA_PRIMER_27
Detaljan opis primera:
Amortizacija postrojenja i opreme
 
12. T024_DEO_32_OSNOVNA_SREDSTVA_PRIMER_28
Detaljan opis primera:
Amortizacija gradevinskog objekta posle revalorizacije
 
13. T024_DEO_33_OSNOVNA_SREDSTVA_PRIMER_29
Detaljan opis primera:
Obezvredenje gradevinskog objekta – nema formiranih revalorizacijskih rezervi
 
14. T024_DEO_34_OSNOVNA_SREDSTVA_PRIMER_30
Detaljan opis primera:
Obezvredenje gradevinskog objekta – postoje formirane revalorizacijske rezerve
 
15. T024_DEO_35_OSNOVNA_SREDSTVA_PRIMER_31
Detaljan opis primera:
Prodaja gradevinskog objekta za koji ne postoje formirane revalorizacione rezerve – prodajna cena niža od sadašnje knjigovodstvene vrednosti
 
16. T024_DEO_36_OSNOVNA_SREDSTVA_PRIMER_32
Detaljan opis primera:
Prodaja gradevinskog objekta za koji ne postoje formirane revalorizacione rezerve – prodajna cena viša od sadašnje knjigovodstvene vrednosti
 
17. T024_DEO_37_OSNOVNA_SREDSTVA_PRIMER_33
Detaljan opis primera:
Prodaja gradevinskog objekta za koji postoje formirane revalorizacione rezerve – prodajna cena niža od sadašnje knjigovodstvene vrednosti
 
18. T024_DEO_38_OSNOVNA_SREDSTVA_PRIMER_34
Detaljan opis primera:
Prodaja gradevinskog objekta za koji postoje formirane revalorizacione rezerve – prodajna cena viša od sadašnje knjigovodstvene vrednosti
 
19. T024_DEO_39_OSNOVNA_SREDSTVA_PRIMER_35_1
Detaljan opis primera:
Obezvredenje postrojenja i opreme – nema formiranih revalorizacionih rezervi
 
20. T024_DEO_40_OSNOVNA_SREDSTVA_PRIMER_35_2
Detaljan opis primera:
Obezvredenje postrojenja i opreme – postoje formirane revalorizacione rezerve
 
21. T024_DEO_41_OSNOVNA_SREDSTVA_PRIMER_36
Detaljan opis primera:
Prodaja postrojenja i opreme, prodajna cena niža od sadašnje vrednosti – nema formiranih revalorizacionih rezervi
 
22. T024_DEO_42_OSNOVNA_SREDSTVA_PRIMER_37
Detaljan opis primera:
Prodaja postrojenja i opreme, prodajna cena viša od sadašnje vrednosti – nema formiranih revalorizacionih rezervi
 
23. T024_DEO_43_OSNOVNA_SREDSTVA_PRIMER_38
Detaljan opis primera:
Prodaja postrojenja i opreme, prodajna cena niža od sadašnje vrednosti – postoje formirane revalorizacione rezerve
 
24. T024_DEO_44_OSNOVNA_SREDSTVA_PRIMER_39
Detaljan opis primera:
Prodaja postrojenja i opreme, prodajna cena viša od sadašnje vrednosti – postoje formirane revalorizacione rezerve
 
25. T024_DEO_45_OSNOVNA_SREDSTVA_PRIMER_40
Detaljan opis primera:
Ustupanje postrojenja i opreme bez naknade – poklanjanje
 
26. T024_DEO_46_OSNOVNA_SREDSTVA_PRIMER_41
Detaljan opis primera:
Rashodovanje postrojenja i opreme – ne postoje formirane revalorizacione rezerve
 
27. T024_DEO_47_OSNOVNA_SREDSTVA_PRIMER_42
Detaljan opis primera:
Štete na postrojenjima i opremi – sredstvo je bilo osigurano
 
28. T024_DEO_48_OSNOVNA_SREDSTVA_PRIMER_43
Detaljan opis primera:
Štete na postrojenjima i opremi – sredstvo nije bilo osigurano i šteta pada na teret preduzeca
 
29. T024_DEO_49_OSNOVNA_SREDSTVA_PRIMER_44
Detaljan opis primera:
Štete na postrojenjima i opremi – sredstvo nije bilo osigurano, a za iznos štete zadužuje se odgovorno lice
 
30. T024_DEO_50_OSNOVNA_SREDSTVA_PRIMER_45
Detaljan opis primera:
Manjak postrojenja i opreme – na teret odgovornog lica (radnika)
 
31. T024_DEO_51_OSNOVNA_SREDSTVA_PRIMER_46
Detaljan opis primera:
Ulaganje na tudim nekretninama, postrojenjima i opremi
 
32. T024_DEO_52_OSNOVNA_SREDSTVA_PRIMER_47
Detaljan opis primera:
Alat i inventar koji se u celini otpisuje prilikom davanja u upotrebu