HOME KNJIGOVODSTVENI PROGRAMI DOWNLOAD USLUGE KURSEVI   WEB DESIGN KONTAKT
   

 

SADRZAJ MULTIMEDIJE
 
T-026
 

 

CD-1 (video-materijal, ver. 1.00)
 
1. T026_01_DEO_PLATE_Obracun_bruto_zarade: Konkretan opis osnovnih elemenata koji cine zaradu (sta cini bruto zaradu, sta cini neto zaradu, kako izgleda obracun jedne konkretne zarade zaposlenog).
2. T026_02_DEO_PLATE_Preracun_sa_bruta_na_neto: Konkretan opis preracuna sa bruto zarade na neto zaradu i neto zarade na bruto zaradu.
3. T026_03_DEO_Zarade_teorija: Detaljan opis elemenata koji mogu ciniti zaradu i onih elemenata koji nemogu ciniti zaradu.
4. T026_04_DEO_PLATE_Minimalne_zarade_i_dob_osig: Opis elemenata koji cine minimalnu zaradu, maksimalna zarada, najniza mesecna osnovica za obracun doprinosa, dobrovoljno osiguranje.
5. T026_05_DEO_PLATE_Kontrolni_broj_i_bolovanje_do_30_dana: Opis obracuna kontrolnog broja pri uplatama poreza i doprinosa na zarade, detaljan opis obracuna bolovanja do 30 dana.
6. T026_06_DEO_PLATE_Naknade_zarada_i_licni_dohodak_radnika: Teorisjki deo - sta cini naknade zarada, konkretan obracun licnog dohotka radnika.
7. T026_07_DEO_PLATE_Popunjavanje_poreske_prijave_OPJ: Konkretan primer popunjavanja poreske prijave OPJ sa specifikacijom.
8. T026_08_DEO_PLATE_Popunjavanje_OD_obrasca: Konkretan primer popunjavanja obraduna doprinosa tj. OD obrasca.
 
 
CD-2 (video-materijal, ver. 1.00)
 
9. T026_09_DEO_PLATE_Porodiljsko_OPJ1_NZ1: Detaljan opis obracuna zarade porodilje i odgovarajucih poreza i doprinosa za vreme porodiljskog odsustva sa popunjavanjem OPJ-1 i NZ1 obrazaca.
10. T026_10_DEO_PLATE_Nalog_za_porodiljsko_Teorija: Konkretan primer knjizenja zarada kroz finansijsko knjigovodstvo. Teorija iz porodiljskog odsustva.
11. T026_11_DEO_PLATE_Raspodela_poreskog_snizenja: Konkretan primer raspodele poreskog snizenja kada je radnik bio na radu i kada radnik nije bio na radu.
12. T026_12_DEO_PLATE_Zbirna_prijava_za_doprinose_OD: Konkretan primer popunjavanja OD obrasca za vise radnika kada se plata prima jedanput mesecno.
13. T026_13_DEO_PLATE_Zbirna_poreska_prijava_OPJ: Konkretan primer popunjavanja OPJ obrasca za vise radnika sa pripadajucom specifikacijom.
14. T026_14_DEO_PLATE_Godisnji_odmori: Teorija vezana za godisnje odmore.
 
 
CD-3 (video-materijal, ver. 1.00)
 
15. T026_15_DEO_Plate_i_obrasci: Detaljan opis obrazaca: I obrazac, izjava o radnom odnosu sa nepunim radnim vremenom, obavestenje o zaposlenim koji rade sa nepunim radnim vremenom, PP OPJ obrazac, PP OD obrazac.
16. T026_16_DEO_Plate_invalidi: Zarade i naknade zarada invalidima II i III kategorije.
17. T026_17_DEO_Plate_invalidi_i_mladji_od_30_i_stariji_od_45: Konkretan primer popunjavanja obrazaca INSZ, INSZ-I, INSZ-P, INSZ-M, Izvestaj o placenim doprinosima na teret poslodavca za lica iz cl. 45 stav 1 i stav 2 zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.
18. T026_18_DEO_Plate_obrasci_OZ8_i_OZ9: Konkretan primer: Uskladjivanje osnova za obracun naknada zarada za zaposlenog koji prima naknade od fonda duze od dva puna kalendarska meseca (II deo), popunjavanja obrazaca OZ8, OZ9, OZ10, OZ10/1 i OZ11.
19. T026_19_DEO_Plate_prijava_radnika: Opis prijave radnika: detaljan opis procedure za prijavu radnika, ugovor o radu, E1 obrazac, ROD-1 obrazac, M obrazac (za zdravstveno osiguranje koji se kupuje SAMO u posti), M-1 obrazac, M-2 obrazac, M-4 obrazac.
 
 
CD-4 (video-materijal, ver. 1.00)
 
20. T027_21_DEO_Plate_Uskladjivanja_preko_2_meseca: Uskladjivanje osnova za obracun naknada zarada za zaposlenog koji prima naknade od fonda duze od dva puna kalendarska meseca (I deo).
21. T026_18_DEO_Plate_obrasci_OZ8_i_OZ9: Konkretan primer: Uskladjivanje osnova za obracun naknada zarada za zaposlenog koji prima naknade od fonda duze od dva puna kalendarska meseca (II deo), popunjavanja obrazaca OZ8, OZ9, OZ10, OZ10/1 i OZ11.
22. T026_20_DEO_Poslovni_racun_nalozi_uplata_isplata_prenos_naplata: Opis naloga - instrumenti placanja.
 
 
CD-5 (knjigovodstveni programi, podrska, dokumentacija, ver. 1.00)
 
23. Softver: Instalacija podrske za multimediju (softver koji SE MORA instalirati da bi mogli da se gledaju video-materijali) .
24. Softver: Instalacija podrske za dokumentaciju (softver koji SE MORA instalirati da bi mogli da se pregledaju i stampaju knjigovodstveni dokumenti) .
25. Softver: Instalacija programa za plate (knjigovodstveni program koji SE MORA instalirati da bi polaznik kursa mogao da vezba) .
26. Ugovori: Opsti kolektivni ugovor OKU
27. Obrasci: PP OD, PP OD-1, PP OPJ, PP OPJ-1, PP OPJ-2, PP OPJ-3, PP OPJ-4, PP OPJ-5, PP OPJ-6, PP OPJ-7, PP OPJ-8
28. Obrada kontrolong broja
 
Napomena:
 
Napomena: Za sve ostale informacije slobodno se obratite proizvodjacu multimedije.