HOME KNJIGOVODSTVENI PROGRAMI DOWNLOAD USLUGE KURSEVI   WEB DESIGN KONTAKT
   

 

POPIS
 
 
Godisnji popis imovine i obaveza za 2011. godinu
 
I Popis imovine (sredstava) i obaveza sa stanjem na dan 31.12.2011.godine
 
1. Propisi kojima se uredjuje popis
2. Obveznici vrsenja popisa
3. Predmet popisa
4. Ucesnici u popisu
5. Rokovi za vrsenje popisa
6. Pripremne radnje za vrsenje popisa
 
II Popis neuplacenog upisanog kapitala
 
III Popis nematerijalnih ulaganja,osnovnih sredstava i stalnih sredstava namenjenih prodaji
 
1. Predmet popisa
2. Ucesnici popisa
3. Radnje koje prethode propisu
4. Postupci popisa
5. Sastavljanje popisanih lista i izvestaja o popisu
 
IV Usaglasavanje finansijskih plasmana,potrazivanja i obaveza
 
1. Predmet uskladjivanja,obveznici i rokovi uskladjivanja
2. Predradnje u vezi sa uskladjivanjem potrazivanja i obaveza
3. Nacini uskladjivanja potrazivanja i obaveza
4. Prilozi u vezi sa usaglasavanjem potrazivanja i obaveza
 
V Popis finansijskih plasmana i potrazivanja
 
1. Predmet popisa
2. Ucesnici popisa
3. Radnje koje prethode popisu
4. Postupci popisa
 
VI Popis zaliha materijala
 
1.Predmet popisa
2. Ucesnici popisa
3. Radnje koje prethode popisu
4. Postupci popisa
 
VII Popis nedovrsenih gotovih proizvoda i nedovrsenih proizvoda i usluga
 
1. Predmet popisa
2. Ucesnici popisa i radnje koje prethode popisu
3. Postupci popisa
 
VIII Popis robe
 
1. Predmet popisa
2. Ucesnici popisa
3. Radnje koje prethode popisu
4. Postupci popisa
 
IX Popis gotovine i gotovinskih ekvivalenata
 
1. Predmet popisa
2. Ucesnici popisa
3. Radnje koje prethode popisu
4. Postupci popisa
 
X Popis obaveza
 
1. Predmet popisa
2. Ucesnici popisa
3. Radnje koje prethode popisu
4. Postupci popisa
 
XI Popis vanbilansne aktive i vanbilansne pasive
 
XII Dostavljanje i usvajanje izvestaja o popisu
 
1. Dostavljanje izvestaja o izvrsenom popisu
2. Usvajanje izvestaja o izvrsenim popisu
 
XIII Knjizenje rezultata popisa
 
1. Uskladjivanje opreme
2. Uskladjivanje materijala
3. Uskladjivanje robe
4. Uskladjivanje gotovih proizvoda
 
XIV Popis kod preduzetnika koji vode poslovne knjige po sistemu prostog knjigovodstva
 
1. Propisi na osnovu kojih se vrsi popis
2. Popis po oblicima imovine,obaveza i potrazivanja